KOMMA IGANGKOMMA IGANG

Välkommen till BIMZELX® (bimekizumab) patientstödsprogram

Denna webbplats är endast avsedd för patienter som ordinerats BIMZELX®.

Att börja med ett nytt läkemedel kan leda till alla möjliga frågor. Stöd finns att tillgå direkt efter förskrivning.

På denna webbplats hittar du injektionsinstruktioner, frågor och svar och annat material för att hjälpa dig att komma igång.

Jag är en BIMZELX-patient

koden

För åtkomst till webbplatsen ber vi dig att ange koden på din läkemedelsförpackning.


Jag arbetar inom hälso- och sjukvården

Jag letar efter mer information om denna behandling. Gå till webbplatsen för hälso- och sjukvårdspersonal .

Jag är inte en BIMZELX-patient

Jag har inte ordinerats BIMZELX, men skulle vilja veta mer om psoriasisartrit. Gå till den allmänna webbplatsen.

Informationen på denna sida tillhandahålls i utbildningssyfte och är inte avsedd att ersätta medicinsk rådgivning. Om du är osäker ber vi dig tala med din vårdgivare.

Ett initiativ från UCB.

Rapportering av biverkningar

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, https://www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till ökad läkemedelssäkerhet.


BIMZELX® är ett registrerat varumärke som tillhör UCB-koncernen.

SE-BK-2400065 Skapad : Juni 2024